fbpx Spotkanie przedstawicieli ośrodków językowych polskich uniwersytetów 2019 | Centrum Języków Obcych

Spotkanie przedstawicieli ośrodków językowych polskich uniwersytetów 2019 | Centrum Języków Obcych

Spotkanie przedstawicieli ośrodków językowych polskich uniwersytetów 2019

W dniu 21 listopada br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ośrodków językowych polskich uniwersytetów klasycznych poświęcone „Roli edukacji językowej w szkolnictwie wyższym”.
Inicjatorami i organizatorami wydarzenia była dyrekcja CJO Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyskusja objęła następujące obszary tematyczne:
1. Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym – bieżące dane
2. Rola kształcenia językowego w ogólnej edukacji akademickiej
3. Kształtowanie kompetencji akademickich nauczycieli języków obcych
4. Kompetencje językowe absolwentów uczelni wyższych a oczekiwania pracodawców
5. Wpływ akademickich ośrodków nauczania języków obcych na edukację językową w szeroko pojętym szkolnictwie w Polsce
6. Nowa ustawa 2.0 i jej wpływ na kształcenie językowe
7. Szanse i zagrożenia akademickiej edukacji językowej w Polsce
8. Doświadczenia i dobre praktyki, czyli czym warto się dzielić i jak nawzajem się wspierać we wspólnej sprawie

Celem spotkań jest utworzenie grupy opiniotwórczej, inicjującej i wspierającej procesy wzmacniania rangi nauczania języków obcych na uniwersytetach, stworzenie forum wymiany dobrych praktyk organizacyjnych i dydaktycznych.
Następne spotkanie grupy jest planowane na wiosnę 2020 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetów

uczestnicy spotkaniauczestnicy podczas dyskusji.uczestnicy podczas dyskusjizabytki
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Ligman
Treść wprowadzona przez: Wacław Ligman
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku, 15:03