Osiągnięcia

Polsko-angielski słownik biologiczny

Przygotowany z inicjatywy i przez studentów Genetyki i Biologii Eksperymentalnej z Wydziału Biologii pod opieką mgr Barbary Kubicy-Daniel z Centrum Języków Obcych, przy współpracy ze studentami Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; zawiera blisko 3000 haseł z różnych dziedzin biologii i jest pierwszym tego typu słownikiem w Polsce; dostępny również w wersji online https://biodictionary.inf.ug.edu.pl/

Autorzy: Marcin Banacki, Anna Barczak, Kacper Boguszewski, Katarzyna Bryszkowska, Hubert Czyż, Aleksandra Kujałowicz
Opiekun projektu: mgr Barbara Kubica-Daniel
Korekta językowa: mgr Barbara Kubica-Daniel
Korekta merytoryczna: dr Ewa Piotrowska
Autorzy wersji online: Sandra Leman, Mikołaj Lomiak i Rafał Majewski
Interfejs: Joanna Jaworska
Opiekun projektu online: dr Hanna Furmańczyk, mgr Wojciech Łojkowski
Patronat: prof. dra hab. Dariusz Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii, prof. dra hab. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Alina Swebocka MBA, Dyrektor CJO.

 

Aplikacje wspomagające naukę języka angielskiego

Projekt prowadzony przez mgr Irenę Moszczyńską-Janicką z Centrum Języków Obcych, realizowany przy udziale studentów kierunku Informatyka w ramach przedmiotu Projekt zespołowy prowadzonego przez dr Hannę Furmańczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, przy pomocy pracowników Centrum Języków Obcych.

„Studenci stworzyli oprogramowanie, które będzie wykorzystywane przez ich młodszych kolegów i koleżanki do nauki języka angielskiego (…). Część studentów miała również możliwość wytworzenia oprogramowania pod mentoringiem pracowników firm z branży IT. Dało to im możliwość zapoznania się z zasadami wytworzenia komercyjnego oprogramowania. Dla części studentów była to też droga do dostania się na płatny staż w firmie.Niewątpliwym plusem wzięcia udziału w projekcie było sprostanie wyzwaniu postawienia wytworzonych aplikacji na uczelnianym serwerze oraz ich wdrożenie, poprzez przeprowadzenie prezentacji możliwości aplikacji”. Dr Hanna Furmańczyk

 

Publikacje

 • Artykuły opublikowane w Gazecie Uniwersyteckiej, autor: mgr Łukasz Krajnik z Centrum Języków Obcych:
   
 • Kwiecień 2024: “Język formalny, język nieformalny - paradoksalne synonimy. https://gazeta.ug.edu.pl/jezyk-formalny-jezyk-nieformalny-%e2%80%92-paradoksalne-synonimy/ Artykuł jest analizą paradoksalnej socjopolitycznej natury języka formalnego i nieformalnego.

  Marzec 2024: “(Nie)komunikacja (nie)społeczna - ideologia small talkuhttps://gazeta.ug.edu.pl/niekomunikacja-niespoleczna-%e2%80%92-ideologia-small-talku/ Artykuł podejmuje próbę dekonstrukcji ideologicznych mechanizmów “small talku.

  Luty 2024: “Pedagogika krytyczna - sztuka konstruktywnego zwątpienia” https://gazeta.ug.edu.pl/pedagogika-krytyczna-%e2%80%92-szkola-konstruktywnego-zwatpienia/ Artykuł jest omówieniem genezy oraz współczesnych przykładów pedagogicznych koncepcji Paulo Freire’a.
   

 • Styczeń 2024:“Postmodernistyczna przyjemność - język komizmu serialu 1670. https://gazeta.ug.edu.pl/postmodernistyczna-przyjemnosc-%e2%80%92-jezyk-komizmu-serialu-1670/ Artykuł jest lingwistyczną interpretacją humoru występującego w serialu.
 • Grudzień 2023: “Imitacja trzęsienia ziemi - o języku nowego Sejmu” https://gazeta.ug.edu.pl/imitacja-trzesienia-ziemi-o-jezyku-nowego-sejmu/ Komentarz na temat transformacji polskiego dyskursu sejmowego.
 • Mgr Paweł Kwiatkowski z Centrum Języków Obcych współautorstwo artykułu naukowego pt. „Juvenile community services for the benefit of the local community: in search of effective methods of resocialization” opublikowanego w polskim czasopiśmie prawniczym, które zgodnie z listą czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada 140 punktów. Artykuł został poświęcony wykonywaniu przez nieletnich jednego ze środków wychowawczych, który polega na realizowaniu przez nich prac społecznych.

  Autorzy: dr Krzysztof Stasiak, Wydział Prawa i Administracji, mgr Paweł Kwiatkowski, Centrum Języków Obcych
  Juvenile Community Services for the Benefit of the Local Community: In Search of Effective Methods of Resocialization | Stasiak | Studia Iuridica Lublinensia  (umcs.pl)
  Stasiak K, Kwiatkowski P. Juvenile community services for the benefit of the local community: in search of effective methods of resocialization. Studia Iuridica Lublinensia. 2023;32:275–291. doi:10.17951/sil.2023.32.1.275-291

 • „Repetytorium maturalne do egzaminu  z języka francuskiego w zakresie podstawowym, Formuła maturalna od 2023 roku”, wyd. Draco, Kraków, 2023, autorstwa mgr Katarzyny Kruszewskiej, Centrum Języków Obcych.
 • Publikacja pt. „Refleksja na temat krótkiego życia na scenie dramatu Tadeusza Rittnera Czerwony bukiet”, w: „W kręgu znaczeń i treści. Od Młodej Polski do Kaszub,” pod red. D. Majkowskiego, 2022, s. 231-248, autorstwa dr Joanny Puzyrewskiej-Dei, Centrum Języków Obcych.
 • Artykuł pt. „O lektoratach, lektorach i nie tylko…” (Gazeta Uniwersytecka 2020) autorstwa: mgr Joanny Makary i mgr Adriany Ruty z Centrum Języków Obcych. Tekst ukazał się we wszystkich językach nauczanych w CJO i jest prezentacją tej dynamicznie rozwijającej się Jednostki, która zapewnia studentom wszechstronny rozwój językowy oraz przygotowuje do wyzwań na rynku pracy. Jednocześnie pokazuje, że CJO to także miejsce pracy prawdziwych pasjonatów, potrafiących wskazać, jak znajomość języków umożliwia spełnianie marzeń.
 • „Żagle w Górę!”- autorstwo eseju mgr Alina Swebocka do jubileuszowej publikacji UG: 50 spotkań na 50-lecie UG, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
   

Wystąpienia na konferencji i publikacja artykułów

 • Wystąpienie i publikacja pokonferencyjna mgr Łukasza Krajnika z Centrum Języków Obcych na konferencji “Textual Media Conference: Contemporary Perspectives” (Gdańsk, styczeń 2024), zorganizowanej przez Wydział Neofilologii, pt. "Philosophy of self-awareness." Podczas prelekcji omówiono współczesne funkcje krytyka i autora z perspektywy językoznawczej oraz kulturoznawczej.
   
 • „Autonomia uczącego się drogowskazem na drodze do dobrostanu nauczyciela i studenta” autorstwa mgr Adriany Ruty-Wojciechowskiej, Centrum Języków Obcych.
   
 • oraz „Well, well, well … Will you be highly surprised of how far a soft skills course can take you?” autorstwa mgr Ireny Moszczyńskiej-Janickiej, Centrum Języków Obcych.

  Artykuły opublikowano w tomie pokonferencyjnym: „Dobrostan ucznia i nauczyciela glottodydaktyka.” Konferencja zorganizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, marzec 2023.
   

 • Wystąpienie i artykuł pt. “Applying UN Sustainable Development Goals at the Foreign Languages Centre of the University of Gdańsk” autorstwa Aliny Swebockiej, MBA z Centrum Języków Obcych.

  International Conference _ Sustainability, Human Geography and Environment, Kraków, 28-11-02.12.2018 “Applying UN Sustainable Development Goals at the Foreign Languages Centre of the University of Gdańsk”, PCS Publishing, Co., Gdańsk University Press, Sopot, Poland.

 

Wystąpienia na konferencji

 • II Konferencja SEA-EU Higher Education in the Service of Society (Kadyks, kwiecień 2024). Wystąpienie mgr Ireny Moszczyńskiej-Janickiej z Centrum Języków Obcych pt. “Between suspension from outside world to engagement in society. Third mission of Higher Education revisited.”
   
 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Toruń, 1–2 marca  2024 roku) , pt. „Jak uatrakcyjnić typowe ćwiczenia z podręcznika. Bank pomysłów,” autorstwa mgr Moniki Gawin i dr Małgorzaty Kudlik-Jędruch, Centrum Języków Obcych
  https://www.human.umk.pl/panel/wp-content/uploads/program-NP-VI_WH.pdf
   
 • EXPERTOS ELE (2-3 grudnia 2023) Konferencja EXPERTOS ELE, to największe spotkanie nauczycieli języka hiszpańskiego, w której uczestniczą nauczyciele tego języka z Polski i zagranicy. Dwudniowa konferencja, wspierana przez liczne wydawnictwa i placówki uczące hiszpańskiego, ma przede wszystkim charakter praktyczny, służy wymianie doświadczeń i zapoznaje z nowymi rozwiązaniami w dziedzinie nauki tego języka. „Los cortometrajes en la clase de ELE”, autorstwa mgr Katarzyny Kruszewskiej, Centrum Języków Obcych.
  https://www.kul.pl/konferencja-expertos-ele,art_104891.html
   
 • Wydarzenie Bilingualsim and Internationalisation in Higher Education (Uniwersytet w Kadyksie, październik 2023). Udział Aliny Swebockiej, MBA z Centrum Języków Obcych w panelu Round Table: Internationalisation_language policies: Internationalisation strategies at SEA-EU- LLACI Resaerach Seminars.
 • Konferencja EYE ON TAMK (Tampere, marzec 2023). Warsztaty pt. “How practical is your Academic English?” przeprowadzone przez mgr Monikę Mechlińską-Pauli i mgr Irenę Moszczyńską-Janicką z Centrum Języków Obcych.
 • III Konferencja EAP & ESP Options, Instructional Practices and Trajectories of EAP and ESP Practitioners (Kreta, wrzesień 2022). Wystąpienie mgr Marty Wass pt. “Deconstructing preconceptions in teaching English for Academic Purposes” oraz mgr Ireny Moszczyńskiej-Janickiej z Centrum Języków Obcych pt. “Spells and Magic for Enhancing Confidence in Academic English course – practical communicative approach.”
 • Konferencja INTERNATIONAL PARTNERS DAY Working as an Academic during the Pandemic (CJO Uniwersytet Gdański, styczeń 2022). Wystąpienie Aliny Swebockiej, MBA z Centrum Języków Obcych pt. “The Value of Online Education. Different Perspectives.”
 • Konferencja EDUNATION Uczę dorosłych (listopad 2021). Wystąpienie Aliny Swebockiej, MBA z Centrum Języków Obcych pt. “Student w trybie online – zestresowany, zrelaksowany, znudzony, czy… zachwycony?”
 • Konferencja naukowo-dydaktyczna  Innowacje i nowe wyzwania w edukacji językowej (Uniwersytet Śląski w Katowicach, marzec 2021). Wystąpienie Aliny Swebockiej, MBA z Centrum Języków Obcych pt. „Skuteczne zarządzanie zmianą w procesie podnoszenia jakości kształcenia językowego: student, lektor, organizacja, rynek pracy, pandemia.”
 • Konferencja INTERNATIONAL PARTNERS DAY Foreign Languages in the International Academic Environment (CJO Uniwersytet Gdański, styczeń 2021). Wystąpienie Aliny Swebockiej, MBA z Centrum Języków Obcych pt. “Language Competences of Higher Education Graduates v. Employers’ Expectations. Going Through Change.”

        

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Kwiecień 2024 - 08:04; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 08:08; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman