Sekcje w CJO

Sekcje w CJO

W CJO dokonujemy cyklicznych przeglądów i aktualizacji procedur, zasad oraz zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się.
W celu ulepszenia naszych usług dydaktycznych stale pracujemy nad doskonaleniem jakości kształcenia, dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszej kadry dydaktycznej i pracowników administracji oraz rozwijamy infrastrukturę dydaktyczną.
Powołaliśmy dwie sekcje projakościowe:

Sekcja ds. Hospitacji

Do zadań sekcji należy:
- systematyczne monitorowanie jakości kształcenia językowego na zajęciach lektoratowych w ramach oceny okresowej (hospitacje oceniające);
- monitorowanie lektoratów celem udzielenia wsparcia metodycznego prowadzącemu zajęcia (hospitacje rozwijające);
- nadzór i organizacja hospitacji koleżeńskich jako forma wymiany doświadczeń i rozwijania kompetencji dydaktycznych lektorów (hospitacje koleżeńskie);
- organizacja szkoleń.

Skład Sekcji ds. Hospitacji:
mgr Joanna Chmielewska
mgr Monika Gawin
dr Małgorzata Kudlik-Jędruch
mgr Piotr Radzikowski
dr Nicolas Rougier
mgr Agnieszka Wójcik-Rogatka
mgr Agnieszka Błaszkowska - koordynator, kontakt: agnieszka.blaszkowska@ug.edu.pl

Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia

Do zadań sekcji należy nadzór metodyczny nad pracą lektorów oraz inicjowanie i wdrażanie działań służących zapewnianiu jakości kształcenia w szczególności:
- wprowadzanie jednolitych standardów egzaminów końcowych z języków obcych;
- nadzór nad jakością sylabusów oraz ich zgodnością z wymogami obowiązującymi na danym wydziale lub kierunku studiów;
- organizacja szkoleń metodycznych.

Skład Sekcji ds. Metodyki i Jakości Kształcenia:
mgr Iwona Cich
mgr Oliwia Grzegorczyk
mgr Katarzyna Kortas
mgr Rafał Kuleta
mgr Małgorzata Szczepaniak
dr Agnieszka Wysomierska-Tkacz
mgr Emilia Krzywańska -Frankowska - koordynator, kontakt emilia.krzywanska@ug.edu.pl
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Styczeń 2020 - 12:33; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: piątek, 5. Kwiecień 2024 - 07:35; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman