Lektorskie Seminaria Dydaktyczne

Zapoczątkowane w roku akademickim 2022/23 Lektorskie Seminaria Dydaktyczne to spotkania, które są okazją do wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych, a także podnoszenia kompetencji zawodowych lektorów Centrum Języków Obcych UG.

Spotkania odbywają się regularnie, raz w miesiącu.

Dotychczasowe tematy poruszane w czasie spotkań to m.in.:

  • wyzwania współczesnej dydaktyki,
  • najnowsze technologie i programy dydaktyczne,
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji do przygotowania materiałów dydaktycznych,
  • pokolenie Z,
  • relacje z konferencji dydaktycznych,
  • język akademicki.

Gościliśmy też prelegentów spoza CJO:

- Dr Wojciech Glac (WB UG)  z wystąpieniem „Jak funkcjonuje „mózg studenta”

- Dr Katarzyna Rukojć (Uniwersytet Merito WSB Gdańsk) „Student z doświadczeniem traumy na zajęciach – wskazówki dla lektorów”

Moderatorki spotkań mgr Marzanna Stanek-Kozłowska i mgr Irena Moszczyńska-Janicka dbają o dobór ciekawych tematów oraz przyjazną atmosferę spotkań.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Marzec 2024 - 10:12; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 10:13; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman