Zapisy na lektoraty/Test plasujący

Zapisy na lektoraty/Test plasujący

LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO

Centrum Języków Obcych UG prowadzi zajęcia z języków obcych na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego. Na większości wydziałów studenci mają do wyboru języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski i rosyjski. Lektorat zazwyczaj zaczyna się w 1 semestrze 1 roku studiów. *

UWAGA! Na studiach I stopnia student powinien zakończyć lektorat ze znajomością języka co najmniej na poziomie B2, a na studiach II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskichco najmniej na poziomie B2+. Wymagany początkowy poziom to odpowiednio minimum B1 lub B2. Należy zatem wybrać język, stopień znajomości którego umożliwi osiągnięcie wymaganego poziomu zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Zapisując się na lektorat (również, gdy na danym kierunku nie ma wyboru języka, a obowiązkowy jest język angielski) należy rozwiązać test plasujący, który określi poziom znajomości języka obcego oraz pozwoli skierować studenta do grupy na odpowiednim poziomie. Testy plasujące są dostępne na Portalu Studenta od  daty ogłoszenia listy osób przyjętych do 20 września**  lub w ciągu jednego tygodnia od daty ogłoszenia listy osób przyjętych.***

UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać terminu wypełnienia testu plasującego ! 

Niedotrzymanie terminu może skutkować przypisaniem do grupy na zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie, zależnie od wolnych miejsc w grupach.
W przypadku kierunków, na których lektorat zaczyna się w późniejszych semestrach studiów, informacja o obowiązującym terminie wykonania testu plasującego zostanie podana przed uruchomieniem kursu.
W przypadku języków innych niż angielski, utworzenie grupy będzie zależało od liczby zainteresowanych studentów, którzy znają dany język w stopniu umożliwiającym zakończenie lektoratu na wymaganym poziomie.
W przypadku obowiązkowego drugiego języka obcego (dotyczy wybranych kierunków), możliwa jest nauka języka od podstaw. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, iż poziom grupy będzie dopasowany do poziomu znajomości języka większości studentów.

* Informacja o semestrze rozpoczęcia lektoratu znajduje się w programie studiów

** Dotyczy pierwszej rekrutacji studiów 1 stopnia

*** Dotyczy rekrutacji na 1 rok studiów w późniejszych terminach

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Lipiec 2018 - 12:48; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Marzec 2024 - 09:23; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman