Lektoraty indywidualne dla osób ze specjalnymi potrzebami

Zindywidualizowane lektoraty językowe dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Centrum Języków Obcych w porozumieniu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością oferuje studentom i doktorantom UG, którzy są osobami z niepełnosprawnością, unikatowe lektoraty indywidualne.

Jeżeli posiada Pan/Pani orzeczenie o niepełnosprawności lub przechodzi przewlekłą chorobę, która utrudnia codzienne funkcjonowanie, może Pan/Pani ubiegać się o zastąpienie przewidzianego w toku studiów lektoratu językowego lektoratem indywidualnym.

Będzie Pan/Pani realizować program przewidziany na Pana/Pani kierunku studiów z dostosowaniem do Pana/Pani indywidualnych potrzeb i możliwości.

Na naszych zajęciach uczymy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Lektorzy tak dobierają program i metody nauczania, by umożliwić Panu/Pani jak najefektywniejszą naukę. Zapewniamy najwyższy standard nauczania w przyjaznej, swobodnej atmosferze.

Jak ubiegać się o lektorat indywidualny?
1.   Należy dokonać zapisu na lektorat w Portalu Studenta i rozwiązać test plasujący.
2.   Zgłosić się do Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością mgr Justyny Rogowskiej na adres e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy jeszcze:
3.   Odbyć rozmowę z koordynatorem CJO (mgr Marianna Gagan: marianna.gagan@ug.edu.pl) w celu ustalenia szczegółów lektoratu.

Serdecznie zapraszamy!

Individual language courses for undergraduates and doctoral students with disabilities

The Foreign Languages Centre, in association with the Office for People with Disabilities, is offering specially tailored individual language tuition for people with disabilities.

If you have a certificate of disability or are suffering from a long-term medical condition which limits your day-to-day functioning, you may be eligible for an individual programme of language learning. This allows you to complete the language element of your university course in a way which takes account of your individual needs and abilities.

In our languages centre, we teach English, German, French and Spanish. Our lecturers will design a programme to match your particular needs and offer you the best possibilities for effective learning. We can guarantee you the highest standards of teaching in a friendly, open atmosphere.

Applying for an individual language course:
1.   Register for a language course on the Student Portal and complete the placement test.
2.   Contact the head of the Office for People with Disabilities, Justyna Rogowska M.A. by email: justyna.rogowska@ug.edu.pl

If your application is accepted:
3.   You will be asked to take part in an interview with the Foreign Languages Centre coordinator (Marianna Gagan: marianna.gagan@ug.edu.pl) in order to establish the details of your language course.

We look forward to meeting you!

    

 

 

Fot. autorstwo freepik

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 11:02; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 10:16; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman