Oferta

Oferta CJO

W Centrum Języków Obcych UG prowadzimy lektoraty następujących języków obcych:

   ● angielskiego
   ● niemieckiego
   ● hiszpańskiego
   ● francuskiego
   ● rosyjskiego
   ● włoskiego
   ● polskiego dla obcokrajowców

Aktualnie z oferty CJO korzysta ponad 10 tysięcy studentów I, II i III stopnia. Realizujemy również kursy doskonalenia znajomości języków obcych
dla kadry dydaktycznej i pracowników administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także płatne kursy językowe dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Przygotowujemy językowo studentów uczestniczących w programach międzynarodowej wymiany akademickiej.
Przeprowadzamy egzaminy ze znajomości języków obcych przy przewodach doktorskich dla doktorantów UG oraz dla innych uczelni i instytucji.

Prowadzimy lektoraty na wszystkich poziomach zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), wykorzystując różnorodne formy nauczania w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym. Zapewniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz profesjonalne narzędzia pracy. Nasza oferta odpowiada na potrzeby uczelni i współczesnego rynku pracy. Nauczając języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, umożliwiamy absolwentom UG przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego oraz na międzynarodowym rynku pracy.

Dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb poszczególnych kierunków. Oferujemy studentom możliwość doskonalenia i praktycznego użycia języka ogólnego, jak również języka akademickiego oraz specjalistycznego, w dziedzinach takich jak:

   ● prawo
   ● biznes
   ● finanse i rachunkowość
   ● administracja
   ● dyplomacja
   ● nauki społeczne
   ● nauki przyrodnicze
   ● nauki humanistyczne
   ● nauki ścisłe
   ● IT

Po zakończeniu kursu każdy zainteresowany student może otrzymać certyfikat ukończenia lektoratu, określający poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ. Dokument ten może służyć jako potwierdzenie znajomości języka obcego na innych uczelniach krajowych i zagranicznych (przenoszenie osiągnięć), a także jako wzbogacenie portfolio absolwenta UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Grudzień 2014 - 09:36; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Marzec 2024 - 09:19; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman