Misja

Naszą misją jest oferowanie studentom UG rzetelnej i profesjonalnej nauki języków obcych zgodnie z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz najnowszymi osiągnięciami w obszarze dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych.
Celem naszej działalności jest umożliwienie studentom UG zdobycia umiejętności swobodnego funkcjonowania w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku akademickim i zawodowym oraz przygotowanie do dalszego samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Celem strategicznym Centrum Języków Obcych jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów nauczania oraz uczenia się studentów tak, aby odpowiadały one potrzebom akademickim, zawodowym i osobistym studentów, a także wymaganiom rynku pracy, poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli CJO oraz warunków, w jakich przebiega kształcenie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Styczeń 2024 - 13:25; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 10:20; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman