Konferencje i badania CJO

Badania CJO

 

„Nauka zdalna na lektoratach w czasie pandemii. Perspektywa studentów i lektorów uczelni polskich i zagranicznych” (2023).

Autorzy badania: Alina Swebocka, MBA, dr Tomasz Czuba z Wydziału Ekonomicznego, mgr Piotr Andrzejewski, dr Anna Dulska oraz mgr Barbara Kubica-Daniel z Centrum Języków Obcych.

 

„Kompetencje językowe absolwentów szkól wyższych a oczekiwania pracodawców” (2018).

Autorzy badania: dr Tomasz Czuba z Wydziału Ekonomicznego UG oraz mgr Jolanta Kaufhold, mgr Monika Gawin, mgr Joanna Chmielewska, Alina Swebocka, MBA i mgr Piotr Andrzejewski z Centrum Języków Obcych.

 

 

Konferencja IPD - International Partners Day (2022)

21 stycznia 2022 r. odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji International Partners Day, pt. „Working as an Academic during the Pandemic” zorganizowanej przez Centrum Języków Obcych UG ze wsparciem wydawnictw Pearson i Macmillan, Biura Współpracy Międzynarodowej UG oraz Biura Projektu The European University of the Seas – SEA-EU. Wydarzenie odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams, a językiem konferencji był język angielski.

Łącznie w wydarzeniu udział wzięło ponad 100 gości z 15 krajów, reprezentujących 33 uczelnie polskie i zagraniczne. Uczestnicy z zagranicy to około 20 przedstawicieli uniwersytetów partnerskich w ramach umowy Erasmus+, m.in. Dublin College of Advanced Studies, Tampere University of Applied Sciences, Universidad de Zaragoza oraz 3 przedstawicieli z uniwersytetów tworzących konsorcjum SEA-EU (University of Malta, University of Split i University of Cadiz). Uroczystego otwarcia konferencji dokonała p. prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Współpracy Międzynarodowej, a swoją obecnością w trakcie wydarzenia międzynarodową publiczność akademicką zaszczycił Jego Magnificencja Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Tematem przewodnim konferencji były doświadczenia zdobyte przez dydaktyków akademickich w trakcie nauczania języków obcych w czasie pandemii: wnioski, jakie z tego wyciągnęliśmy, wyzwania, jakim musieliśmy sprostać i praktyczne rozwiązania, jakie wypracowaliśmy podczas miesięcy pracy zdalnej.

Prelegenci z Centrum Języków Obcych: mgr Alina Swebocka, Dyrektor CJO wraz z mgr Agnieszką Błaszkowską, Zastępcą Dyrektora CJO ds. Dydaktyczno-Studenckich wprowadziły Uczestników w tematykę konferencji koncentrując się na wartościach płynących z nauczania zdalnego, jednocześnie wskazując na trudności z niego wynikające. Podobny temat, w oparciu o badania przeprowadzone na grupie lektorów i studentów UG, został omówiony przez dr Annę Dulską oraz mgr Piotra Andrzejewskiego, lektorów Centrum. Z kolei mgr Emilia Krzywańska-Frankowska, Zastępca Dyrektora CJO ds. Kształcenia i Rozwoju, omówiła efekty rozwijanej współpracy Jednostki z podmiotami gospodarczymi – Amazon i Alexander Mann Solutions -  prowadzącymi szkolenia w językach obcych przybliżające studentom wymagania i oczekiwania nowoczesnego rynku pracy.

Dzięki współpracy z wydawnictwem Macmillan, praktyczną sesję metodyczną analizującą materiały dydaktyczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania w nauce zdalnej, przeprowadził p. Jon Hird (Uniwersytet Oxfordzki, wydawnictwo Macmillan) uznany autor wielu podręczników do nauki języka angielskiego, ekspert w dziedzinie gramatyki angielskiej. Sesję plenarną zakończyło wystąpienie p. Bartłomieja Janiaka, anglisty i trenera współpracującego z wydawnictwem Pearson, który przeprowadził warsztat prezentujący szereg praktycznych rozwiązań dla wykładowców zmagających się z wyzwaniami okresu pandemii.

W popołudniowej części konferencji, podczas dwóch równoległych sesji, polscy i zagraniczni prelegenci podzielili się swoimi spostrzeżeniami z ostatnich dwóch lat, odnosząc się do trudności związanych z przejściem do nowego trybu pracy, wynikających z tego zmian metodycznych, a także doświadczeń poszczególnych Uczelni, które z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości.

Wydarzenie zostało docenione przez Uczestników, podkreślających w ankietach przede wszystkim aktualność tematyki, różnorodność oraz praktyczny wymiar wystąpień. Second International Partners Day był kolejną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z dotychczasowymi Partnerami Uniwersytetu Gdańskiego, a także nawiązania nowych, obiecujących relacji, które z pewnością zaowocują realizacją kolejnych wspólnych projektów i przedsięwzięć łączących ośrodki akademickie z wielu krajów

Opracowała: mgr Monika Mechlińska-Pauli, koordynator konferencji

Uczestnicy spotkania   Uczestnicy spotkania

 

Konferencja IPD - International Partners Day (2021)

Dnia 15 stycznia 2021 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji International Partner’s Day, pod tytułem „Języki Obce w Międzynarodowym Środowisku Akademickim” zorganizowanej przez Centrum Języków Obcych UG ze wsparciem Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Projektu The European University of the Seas – SEA-EU.V.
Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams, a językiem konferencji był język angielski. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 30 uczestników z zagranicy będących przedstawicielami uniwersytetów partnerskich w ramach umowy Erasmus+ V m.in. Castilla La Mancha University, West University of Timisoara, Universidad Europea Miguel de Cervantes, University of Stirling, University of Southeast Norway, oraz 4 spośród uniwersytetów tworzących konsorcjum SEA-EU (Kiel University, University of Malta, University of Split i University of Cadiz). Łącznie gościliśmy 53 osoby z 23 uczelni zagranicznych oraz UG.

Celem konferencji było zaprezentowanie i omówienie roli kształcenia językowego w międzynarodowym środowisku akademickim i wymiana doświadczeń z realizacji działań mających na celu poprawę jego jakości. Konferencje koordynowali: mgr Monika Mechlińska-Pauli i mgr Paweł Kwiatkowski z Centrum Języków Obcych.

 

Konferencja IATEFL Poland (2019)

W dniach 20-22 września 2019 na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland, której współorganizatorem było Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce to prestiżowe wydarzenie, które - wracając do Gdańska po ponad dwudziestu latach - zgromadziło ponad 1000 uczestników z Polski i zagranicy.

Głównym celem konferencji była popularyzacja osiągnięć i najnowszych trendów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz wiedzy o krajach i kulturach anglojęzycznych. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez ekspertów o światowej sławie, wzięcia udziału w praktycznych warsztatach stanowiących forum dyskusji i wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, jak również zapoznania się z bogatą ofertą wydawniczą dotyczącą nauczania języków obcych. W ciągu trzech dni przeprowadzono ponad 100 wykładów oraz warsztatów. Konferencja objęta była patronatami: Jego Magnificencji, Rektora UG prof. dr hab. Jerzego Piotra Gwizdały, Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radia Gdańsk S.A, portalu Trójmiasto.pl.

Bogaty program konferencji przyczynił się do - zaobserwowanej już pierwszego dnia - integracji międzynarodowego środowiska nauczycieli, a także stanowił doskonałą okazję do podnoszenia kompetencji zawodowych. Zespół wolontariuszy – pracowników Centrum Języków Obcych oraz studentów UG, z entuzjazmem i pasją zaangażował się we współpracę przy organizacji 28 Międzynarodowej Konferencji IATEFL POLAND.

Link do filmiku: IATEFL Poland - 2019 Gdańsk Conference (youtube.com)

 

Sekcja organizacyjna    Uczestnicy spotkania   uczestnicy spotkania   Uczestnicy spotkania

Konferencja CJO „Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a oczekiwania pracodawców. Jak sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy?” (2018)

Pierwsza konferencja zorganizowana przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym już za nami!

W dniu 20.04.2018 roku w auli Wydziału Ekonomicznego UG uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień dotyczących aktualnej oferty akademickich lektoratów językowych, sytuacji absolwentów uczelni wyższych na współczesnym rynku pracy, wyzwań XXI wieku w obliczu rozpędzonej cyfryzacji, a także migracji i używania języków obcych widzianych jako polskie doświadczenie w ujęciu geograficzno-ekonomicznym.
W trakcie naszego wydarzenia przedstawiony został raport z bezprecedensowych w regionie północnej Polski badań zrealizowanych w systemie teleinformatycznym w oparciu o ankiety dotyczące kompetencji językowych studentów, absolwentów i pracodawców.
Szczególnie interesującą dla wszystkich uczestników częścią konferencji był panel zaproszonych przedstawicieli pracodawców - ekspertów z dziedziny rekrutacji, nowoczesnego biznesu i mediów.
Partnerzy konferencji: Thomson Reuters; Alexander Mann Solutions; Neptumar; National Geographic Learning; REGIPIO/Global ELT; ETS Global; Klett; Pearson
Patronat honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin; Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk; Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Patronat medialny: TVP 3 Gdańsk; portal trójmiasto.pl; Radio Gdańsk.

Link do filmiku: https://fb.watch/rEz64AkEAQ/

 

 

Materiały z IPD

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 09:56; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Maj 2024 - 09:00; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman