fbpx Lista pracowników CJO | Centrum Języków Obcych

Lista pracowników CJO | Centrum Języków Obcych

Lista pracowników CJO

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 stycznia 2018 roku, 14:26

 

 

 

Zespół lektorów języka angielskiego

 

 

Kierownik Zespołu : mgr Błaszkowska Agnieszka

                                             e-mail  : sjoab@ug.edu.pl  

Z-ca Kierownika : mgr Pawłowska Beata

                               e-mail  : beata.pawlowska@ug.edu.pl

 

mgr Andrzejewski Piotr

e-mail  : piotr.andrzejewski@ug.edu.pl

 

mgr Barczewski Wojciech

e-mail  : sjowb@univ.gda.pl

 

mgr Białostocka-Marcinkiewicz Katarzyna

e-mail  : k.marcinkiewicz@ug.edu.pl

 

mgr Bilau Tomasz

e-mail  : tomasz.bilau@ug.edu.pl

 

mgr Błaszkowska Agnieszka   

e-mail  : sjoab@ug.edu.pl

 

mgr Broniewska-Lenarczyk Magdalena   

e-mail  : sjombl@ug.edu.pl

 

mgr Joanna Chmielewska

e-mail  : j.chmielewska@ug.edu.pl

 

mgr Dulska Anna

e-mail  : sjoadu@ug.edu.pl

 

mgr Dużyńska Violetta

e-mail  : v.duzynska@ug.edu.pl

 

mgr Gagan David

e-mail  : sjodg@ug.edu.pl

 

mgr Gagan Marianna

e-mail  : brcmk@ug.edu.pl

 

mgr Gołata-Chojnowska Mirosława

e-mail  : sjomgs@univ.gda.pl

 

mgr Gorczyńska Ilona

e-mail : i.gorczynska@ug.edu.pl

 

mgr Grzelczak Henryk

e-mail  : sjohgr@ug.edu.pl

 

mgr Janiak – Sieniawska Anna

e-mail  : sjoajs@ug.edu.pl

 

mgr Jankowska Hanna

e-mail  : hanna.jankowska@ug.edu.pl

 

mgr Jędrzejak Danuta

e-mail  : sjodj@ug.edu.pl

 

mgr Judycka Zofia

e-mail  : sjozj@ug.edu.pl

 

mgr Kaczmarek Wiesława

e-mail  : sjowka@ug.edu.pl

 

mgr Kalwasińska Anna

e-mail  : ankalwas@ug.edu.pl

 

mgr Karaś Alicja

e-mail  : a.karas@ug.edu.pl

 

mgr Komorowska Magdalena

e-mail  : m.komorowska@ug.edu.pl

 

mgr Konkolewska Lucyna

e-mail  : sjolk@gnu.univ.gda.pl

 

mgr Kortas Katarzyna

e-mail  : kknjokk@ug.edu.pl

 

mgr Krzywańska – Frankowska Emilia

e-mail  : sjoekf@ug.edu.pl

 

mgr Kubica Alicja

e-mail  : sjoak@ug.edu.pl

 

mgr Kuleta Rafał

e-mail  : rafal.kuleta@ug.edu.pl

 

mgr Kupper Lucyna
e-mail  : lucyna.kupper@ug.edu.pl 

 

mgr Kwiatek Małgorzata

e-mail  : sjomkw@ug.edu.pl

 

mgr Landsman-Kwapińska Joanna
e-mail  : sjojlk@ug.edu.pl

 

mgr Lubich – Pyrzowska Barbara

e-mail  : sjoblp@ug.edu.pl

 

mgr Łuczak Anna

e-mail  : sjoal@ug.edu.pl

 

mgr Makara Joanna

e-mail  : joanna.makara@ug.edu.pl

 

mgr Mechlińska- Pauli Monika

e-mail : m.mechlinska@ug.edu.pl

 

mgr Michałowska Mirosława

e-mail  : sjomm@ug.edu.pl

 

mgr Miodońska Ewa

e-mail  : sjoemi@ug.edu.pl

 

mgr Moran Magdalena

e-mail  : sjommo@ug.edu.pl

 

mgr Moszczyńska-Janicka Irena

e-mail  : i.janicka@ug.edu.pl

 

mgr Mrozek Ewa

e-mail  : sjoem@ug.edu.pl

 

mgr Musielska Iwona

e-mail  : i.musielska@ug.edu.pl

 

mgr Niklas Katarzyna

e-mail  : sjokn@univ.gda.pl

 

mgr Olczyk Przemysław

e-mail  : przemyslaw.olczyk@ug.edu.pl

 

mgr Olszewska Krystyna

e-mail  : krystyna.olszewska@ug.edu.pl

 

mgr Pakalska Emilia

e-mail  : emilia.pakalska@ug.edu.pl

 

mgr Pawłowska Beata

e-mail  : beata.pawlowska@ug.edu.pl

 

mgr Pettke Elwira

e-mail  : sjoep@ug.edu.pl

 

mgr Raciniewska Małgorzata

e-mail : malgorzata.raciniewska@ug.edu.pl

 

mgr Radzikowski Piotr

e-mail  : sjopr@ug.edu.pl

 

dr Rougier Nicolas

e-mail  : nicolas.rougier@ug.edu.pl

 

mgr Ruta Adriana

e-mail  : sjoar@ug.edu.pl

 

mgr Stefańska-Ulanowska Grażyna

e-mail  : sjogsu@ug.edu.pl

 

mgr Stelmasiewicz Maria

e-mail  : maria.stelmasiewicz@univ.gda.pl

 

mgr Swebocka Alina

e-mail  : alina.swebocka@ug.edu.pl

 

mgr Szabała Andrzej

e-mail  : sjoasza@ug.edu.pl

 

mgr Szczepaniak Małgorzata

e-mail  : sjomsz@ug.edu.pl

 

mgr Szpilczyńska Hanna

e-mail  : sjohg@ug.edu.pl

 

mgr Śliwińska Izabela
e-mail  : sjois@univ.gda.pl

 

mgr Tomaszewska Anna
e-mail  : sjoat@ug.edu.pl

 

mgr Tuczyńska Joanna

e-mail  : joanna.tuczynska@ug.edu.pl

 

mgr Wałowski Zbigniew

e-mail  : sjozw@ug.edu.pl

  

mgr Wójcik – Rogatka Agnieszka

e-mail  : a.wojcik@ug.edu.pl

 

mgr Zaleska Joanna

e-mail  : sjojz@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Zespół lektorów języków germańskich, romańskich i słowiańskich

 

Kierownik Zespołu : mgr Mężeńska Iwona

                                             e-mail  : sjoim@ug.edu.pl  

Język francuski : 

 

mgr Niska Marie e-mail  : m.niska@ug.edu.pl

 

dr Rougier Nicolas e-mail  : nicolas.rougier@ug.edu.pl

 

mgr Sajewicz Marek

e-mail : sjoms@univ.gda.pl

 

 

Język hiszpański : 

 

mgr Berger Izabela

e-mail  : sjoib@univ.gda.pl

 

mgr Bernuy – Kotlenga Gladys

e-mail  : sjogbk@ug.edu.pl

 

mgr Gawin Monika

e-mail  : monika.gawin@ug.edu.pl

 

mgr Szymianiec Agnieszka

e-mail  : sjoasz@ug.edu.pl

 

 

 

Język niemiecki : 

 

mgr Chyła Bogdan

e-mail  : sjobc@ug.edu.pl

  

mgr Cich Iwona

e-mail  : sjoic@ug.edu.pl

 

mgr Kmieć-Sabura Jolanta

e-mail  : sjojks@ug.edu.pl

 

mgr Kozłowski Radosław
e-mail  : 

 

mgr Kwiatkowska Bożena

e-mail  : sjobk@univ.gda.pl

 

mgr Mężeńska Iwona

e-mail  : sjoim@ug.edu.pl

 

dr Puzyrewska-Deja Joanna

e-mail  : j.puzyrewska@ug.edu.pl

 

mgr Stanek-Kozłowska Marzanna

e-mail  : filmsk@ug.edu.pl

 

mgr Warnke Anna

e-mail  : sjoaw@ug.edu.pl

 

mgr Zawisza Małgorzata

e-mail  : sjomz@ug.edu.pl

 

 

 

Język polski ( dla obcokrajowców ) : 

 

mgr Gawin Monika

e-mail  : monika.gawin@ug.edu.pl

 

dr Kudlik-Jędruch Małgorzata

e-mail  : m.kudlik@ug.edu.pl

 

mgr Kuleta Rafał

e-mail  : rafal.kuleta@ug.edu.pl

 

mgr Olszewska Krystyna

e-mail  : krystyna.olszewska@ug.edu.pl

 

 

Język rosyjski : 

 

mgr Klipo Wanda

e-mail  : wanpo@gnu.univ.gda.pl

 

dr Kudlik- Jedruch Małgorzata

e-mail  : m.kudlik@ug.edu.pl

 

 

Język szwedzki: 

 

mgr Kalwasińska Anna

e-mail  : ankalwas@ug.edu.pl

 

 

Język włoski: 

 

mgr Kaufhold Jolanta

e-mail  : jolanta.kaufhold@ug.edu.pl

 

 

Język łaciński :

 

mgr Renata Skiba 

e-mail : renata.skiba@ug.edu.pl   

 

 

Pracownicy administracyjni :

 

mgr Bożena Goleniowska-Mróz

e-mail  : sjobgm@ug.edu.pl

 

mgr Wacław Ligman
e-mail  : waclaw.ligman@ug.edu.pl

 

mgr Lucyna Prośniewska

e-mail  : sjolp@ug.edu.pl

 

mgr Klaudia Skup

e-mail  : klaudia.skup@ug.edu.pl