Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Sea of diversity” dla studentów i pracowników UG

 

Interesujesz się fotografią? Lubisz wyzwania? Doceniasz wagę różnorodności zarówno w kontekście ekologicznym, jak i społecznym? Jeśli choć raz odpowiedziałeś „TAK!” – mamy coś, co z pewnością Cię zainteresuje.

 

SEA-EU Photo Contest to dwuetapowy konkurs adresowany do studentów i pracowników uczelni partnerskich European University of the Seas (SEA-EU). Zwycięskie zdjęcia zostaną wystawione w Galerii Uniwersytetu w Splicie w listopadzie 2023 roku, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody. Hasło tegorocznej edycji to „Sea of diversity” – morze różnorodności, głębia odczytań, bezkres interpretacji.

 

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Zrób zdjęcie, które koresponduje z hasłem tegorocznej edycji. Wyślij je do 31 października na adres: seaeu@unist.hr z odpowiednim opisem i notą dotyczącą zgody na jego wykorzystanie (szczegóły w regulaminie). Śledź media społecznościowe SEA-EU Uniwersytetu Gdańskiego by dowiedzieć się, czy Twoja praca jest jedną z wybranych do reprezentowania naszej uczelni na szczeblu międzynarodowym.

 

Na zwycięzcę lokalnego etapu czeka nagroda rzeczowa oraz możliwość zaprezentowania swojej pracy na wystawie w Splicie.

 

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

 

Chcesz wiedzieć czym jest SEA-EU i jaką rolę pełni w sojuszu Uniwersytet Gdański? Zapraszamy na naszą stronę internetową SEA -EU | (ug.edu.pl)

 

 

Sea of Diversity – SEA-EU alliance photo competition launched

Are you interested in photography? Do you like challenges? Do you appreciate the importance of diversity in both environmental and social contexts? If you answered 'YES!' at least once, we have something that will undoubtedly interest you.

The SEA-EU Photo Contest is a two-stage competition aimed at students and staff of the partner universities of the European University of the Seas (SEA-EU). The winning photos will be exhibited at the University Gallery in Split in November 2023, and their authors will receive attractive prizes. This year's edition slogan is 'Sea of diversity' – a sea of diversity, depth of readings, and boundless interpretations.

What do you need to do to enter the competition?

Take a photo that corresponds to the theme of this year's edition. Send it before  September 31st to seaeu@unist.hr with an appropriate description and a note on permission to use it (see terms and conditions for details). Follow the social media of SEA-EU at the University of Gdańsk to find out if your work is one of those selected to represent our university at the international level.

The winner of the local stage will receive a material prize and the opportunity to present their work at an exhibition in Split.

See the competition rules for details.

Do you want to know more about seA-EU? Visit our website European University of the Seas (sea-eu.org)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Październik 2023 - 10:29; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: środa, 24. Kwiecień 2024 - 09:29; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman