fbpx Kursy językowe | Centrum Języków Obcych

Kursy językowe | Centrum Języków Obcych

Kursy językowe

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, 11:54

 

Centrum Języków Obcych

JĘZYKI KLUCZEM DO SUKCESU

Trwają zapisy na kursy językowe w roku akademickim 2019/20
 

 

Centrum Języków Obcych UG we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na kursy językowe prowadzone przez doświadczonych lektorów akademickich. Oferujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, norweskiego, rosyjskiego, japońskiego oraz polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania. Przeprowadzamy także egzaminy certyfikatowe.

Informacje pod adresem cjo.kursy@ug.edu.pl
Telefon 58 523 12 02 lub 572 727 527
Codziennie od 9 -15 za wyjątkiem weekendów i świąt.

 

OFERTA SPECJALNA:

 1. Kurs prowadzony w siedzibie firmy, z dojazdem do Klienta.
 2. Lekcje indywidualne.

Spotkania w siedzibie firmy dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klienta.

JĘZYK ANGIELSKI OGÓLNY (poziomy A1-C2)

Kursy przeznaczone są dla osób pragnących rozpocząć naukę języka obcego lub chcących podnosić poziom swoich umiejętności językowych. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację w języku obcym przy zrównoważonym doskonaleniu kompetencji słuchania, czytania, mówienia i pisania. W programie kursu, obok elementów języka przydatnego w środowisku pracy, przewidziane są również tematy z zakresu kultury danego obszaru językowego.

JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY (poziomy B1-C2)

 1. Prawniczy - dla praktykujących i przyszłych prawników
 • Anglo-Saxon v. Polish bodies of law,
 • Constitutional law,
 • Public International law,
 • EU law,
 • Civil law,
 • Property law,
 • Criminal law,
 • etc.
 1. Akademicki - dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych uczelni wyższych planujących wyjazdy zagraniczne związane z działalnością naukową

Program kursu dostosowany jest do potrzeb osób, które w międzynarodowym środowisku akademickim zamierzają aktywnie uczestniczyć w wykładach, konferencjach, badaniach naukowych etc. Szczególny nacisk kładziony jest na rozszerzanie słownictwa i frazeologii typowej dla języka akademickiego w zakresie komunikacji, wygłaszania prezentacji, pisania prac naukowych etc. przy zrównoważonym doskonaleniu ogólnych kompetencji językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania. Kurs akademickiego języka angielskiego polecany jest dla osób będących na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym znajomości języka. Dla osób o niższym poziomie znajomości angielskiego rekomendujemy kurs języka ogólnego, który przegotuje słuchaczy do programu nauki języka akademickiego.

 1. Biznesowy - dla przedstawicieli  biznesu

Angielski biznesowy przeznaczony jest dla przedstawicieli  biznesu, pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, etc. pragnących dostosować swoje kompetencje językowe do nowoczesnego i wymagającego środowiska pracy. Obszary tematyczne ujęte w kursach to przede wszystkim: komunikacja i obsługa klienta, budowanie marki, spotkania biznesowe, marketing, handel międzynarodowy, PR, nowoczesne technologie w biznesie etc. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie tzw. kompetencji miękkich: table talk, networking, negocjacje, wygłaszanie prezentacji i autoprezentacje. Kursy dają możliwość czynnego opanowania języka angielskiego w biznesie oraz przygotowują uczestników do egzaminów poświadczających znajomość języka na danym poziomie.

 1. Inne dziedziny:
 • finanse,
 • dyplomacja,
 • nauki społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki ścisłe,
 • IT,
 • etc.

JĘZYK NIEMIECKI OGÓLNY (poziomy A1-C2)

Kursy przeznaczone są dla osób pragnących rozpocząć naukę języka obcego lub chcących podnosić poziom swoich umiejętności językowych. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację w języku obcym przy zrównoważonym doskonaleniu kompetencji słuchania, czytania, mówienia i pisania. W programie kursu, obok elementów języka przydatnego w środowisku pracy, przewidziane są również tematy z zakresu kultury danego obszaru językowego.

JĘZYK NIEMIECKI SPECJALISTYCZNY (poziomy B1-C2)

Nasza oferta w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego z elementami biznesu, finansów, prawa i administracji jest dostosowana do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego rynku pracy i szkolnictwa. Umiejętność komunikacji, obsługi klienta, uczestnictwa w spotkaniach i negocjacjach biznesowych to przykłady niektórych tematów ujętych w kursie.

INNE JĘZYKI  – zakres ogólny (poziomy A1-C2)

Nasza oferta skierowana jest do osób, które pragną rozpocząć naukę poniższych języków od podstaw lub podnieść swoje kompetencje w danym języku na wyższy poziom. Proponujemy naukę języka ogólnego lub dopasowaną do indywidualnych potrzeb uczestników kursu.
Kursy skierowane są do osób, które planują podjąć pracę lub studia w kraju, gdzie znajomość poniższych języków jest niezbędna. Oferta obejmuje następujące języki:

 • hiszpański,
 • francuski,
 • włoski,
 • szwedzki,
 • norweski,
 • rosyjski,
 • japoński,
 • Polish for Foreigners/polski dla obcokrajowców (we współpracy z Centrum Kultury i Języka Polskiego UG)

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW (poziomy A1- C2 )

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców skierowane są zarówno do  studentów z zagranicy  jak i obcokrajowców pracujących w Polsce. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania od podstawowego do zaawansowanego, zawsze z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań słuchaczy i ich potrzeb wynikających z wykonywanego zawodu (słownictwo branżowe, tematyka związana z funkcjonowaniem firmy, czy wygłaszaniem prezentacji). Tematyka kursu wzbogacona jest zagadnieniami z zakresu kultury polskiej. Zajęcia pozwalają słuchaczom podwyższać ich kompetencje komunikacyjne i poznać polskie realia. Szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie i rozwijanie wszystkich umiejętności językowych – słuchania, mówienia, czytania i pisania.

POLISH FOR FOREIGNERS (A1-C2 level)

The course of the Polish language is aimed at foreign students as well as foreigners working in Poland. Classes are run at all levels – from beginnerto advanced, always with individual expectations of students in mind, as well as their needs determined by their profession (work specific vocabulary, business related topics, presentation delivery skills). The language area covered is enriched with Polish culture issues.
The course enables students to develop their communicative competences and get acquainted with the Polish reality.
Special emphasis is put on training the skills of listening, speaking, reading and writing.

ORGANIZACJA KURSÓW:

Typ kursu: semestralny

Rekomendujemy naukę na co najmniej dwóch semestrach.

Liczebność grup:

5-13 słuchaczy

Długość kursu i harmonogram spotkań:

 • 15 tygodni, zajęcia 1x tyg. po 90 min, łącznie 30 godz. lekcyjnych.

Terminy spotkań:

 • pon.wt.śr.czw: godz. 17.00 - 18.30 lub 18 30 - 20 00

Możliwe są inne terminy/ godziny spotkań po ustaleniu z lektorem.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Języków Obcych – Wydział Ekonomiczny w Sopocie, lub na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie.

Na pierwszych zajęciach przeprowadzany jest  test określający poziom znajomości języka (nie dotyczy grup początkujących). Istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup.

EGZAMINY CERTIFIKATOWE

Zachęcamy do sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego poprzez przystąpienie do międzynarodowych egzaminów uznawanych na całym świecie. Międzynarodowy certyfikat jest doskonałym uzupełnieniem każdego CV i na pewno pomaga w znalezieniu dobrej pracy. Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami opracowanymi przez Radę Europy.

TOEIC – język angielski
ÖSD –  język niemiecki
DFP – język francuski

 

Cennik dla wpłacających.

Liczba uczestników Cena kursu obejmującego 30 godzin lekcyjnych
5 - 7 690 zł
8 - 10 580 zł
11 - 13 470 zł
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Gdańskiego- zniżka 15%.
Cena kursu nie obejmuje kosztów zakupu podręcznika.

 

Płatność na konto Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1, 80 -952 Gdańsk
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.  PL 60 1090 1098 0000 0001 3508 2150
z dopiskiem: CJO – kurs języka (należy podać wybrany język).

 

 


 

Kursy