fbpx Inne jednostki | Centrum Języków Obcych

Inne jednostki | Centrum Języków Obcych

Inne jednostki

Dyrektorzy

Dyrektorzy Centrów

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora Centrum

Dyrektor ds. administracyjnych

Główny specjalista ds. informatycznych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Strony