O nas | Centrum Języków Obcych

O Centrum

CJO
czwartek, 15 lutego 2018 roku, 8:43

Centrum Języków Obcych:

Centrum Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową zapewniającą studentom wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Gdańskiego naukę następujących języków obcych:

● angielski
● niemiecki
● hiszpański
● francuski
● włoski
● rosyjski
● szwedzki
● polski dla obcokrajowców

Lektoraty prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2), a program lektoratu dostosowany jest do potrzeb każdego kierunku.

Uczymy języka ogólnego i specjalistycznego, m in:

● prawniczy

● biznesowy

● finanse

● administracja

● dyplomacja

● nauki społeczne

● nauki przyrodnicze

● nauki ścisłe

● IT

● etc.

Po zakończeniu kursu każdy zainteresowany student może otrzymać certyfikat ukończenia lektoratu określający poziom jego umiejętności językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Dokument ten może służyć jako potwierdzenie znajomości języka obcego zarówno na innych uczelniach krajowych i zagranicznych (przenoszenie osiągnięć), a także wzbogaca portfolio absolwenta UG.
Nasz zespół lektorów to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele języków obcych stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach, szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych.
Umiejętności językowe rozwijane na zajęciach pozwalają studentom na doskonalenie komunikacji językowej pisemnej i ustnej w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Od roku 2016 Centrum Języków Obcych UG jest członkiem SERMO - Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych, którego priorytetem jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdrażanie dobrych praktyk.