Lektoraty | Centrum Języków Obcych

Lektoraty

SJO
środa, 3 stycznia 2018 roku, 7:56

Lektoraty prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2)
Uczymy języka ogólnego i specjalistycznego.
Po zakończeniu kursu każdy zainteresowany student może otrzymać certyfikat ukończenia lektoratu w CJO określający poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ.