fbpx The School of Polish for Foreigners | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

The School of Polish for Foreigners

Polish language school

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 października 2020 roku, 21:37

 

Szanowni Państwo,

na prośbę Pani Dyrektor Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego mgr Aliny Swebockiej przesyłam link do zarządzenia nr 86/E/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98097/zarzadzenie_nr_86r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_24_sierpnia_2020_roku_w_sprawie_organizacji_dzialalnosci_dydaktycznej_i_naukowo-badawczej

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z treścią komunikatu.