fbpx Polish Language Courses | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

Polish Language Courses

POLISH LANGUAGE COURSES

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w strukturze organizacyjnej Centrum Języków Obcych likwiduje się Szkołę Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Obecnie organizacją kursów języka polskiego dla cudzoziemców oraz języka polskiego jako obcego zajmuje się Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG.

Trwający 500-godzinny dwusemestralny kurs języka polskiego w terminie 01.10.2020-30.06.2021 r jest realizowany przez Centrum Języków Obcych.

Wszelkie pytania dotyczące kursów prosimy kierować bezpośrednio do ACJPiKPdC:

Kontakt telefoniczny: 572 727 556

Poniedziałek-piątek: 09:00 – 13:00

E-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

      Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego