fbpx KURSY JĘZYKA POLSKIEGO | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Intensywne kursy języka polskiego w Centrum Języków Obcych

Dla kogo ?

Intensywne kursy języka polskiego organizowane przez Centrum Języków Obcych przeznaczone są dla osób, które chcą rozpocząć studia w języku polskim na Uniwersytecie Gdańskim lub innej polskiej uczelni wyższej, a także dla wszystkich zainteresowanych intensywną nauką języka polskiego.

 

Cel kursów

Celem kursów jest przygotowanie kandydata do posługiwania się językiem polskim na poziomie B1, wymaganym do rozpoczęcia studiów w języku polskim.

Kursy zakończone są testem końcowym sprawdzającym stopień opanowania poszczególnych kompetencji językowych. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, które jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Praktycznej nauce języka polskiego towarzyszy poznawanie realiów funkcjonowania w środowisku uczelni wyższej. Liczne warsztaty i zajęcia tematyczne pozwalają doskonalić umiejętność redagowania dłuższych tekstów oraz notatek, a także prowadzenia korespondencji oficjalnej.  Kurs przygotowuje również do wypowiedzi publicznych i przedstawiania prezentacji multimedialnych.  

 

 

Więcej informacji i zapisy:

Sekretariat Centrum Języków Obcych

learnpolish@ug.edu.pl

Tel. +48 58 523-11-54