fbpx PROUG | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

PROUG

Projekt ProUG

 

 

pr

Centrum Języków Obcych uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

 

Zadaniem Centrum Języków Obcych jest opracowanie programu Academic English dla ośmiu Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.  Kurs będzie dedykowany studentom III roku studiów stacjonarnych I stopnia. Będzie służył podniesieniu kompetencji językowych studentów, tak by usprawnić ich samodzielną pracę badawczą oraz ułatwić korzystanie z programów międzynarodowych, a także branie udziału w wykładach i konferencjach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.